Flaggningsmeddelande

Andra AP-fonden har per den 20 oktober, 2006 sålt 3 716 000 aktier i Wedins Skor&Acc AB (publ). Tidigare innehav i bolaget uppgick till 3 805 692 aktier motsvarande 6,97% av röster och 7,18% av kapital. Efter försäljningen har Andra AP-fonden nu sammantaget 89 692 aktier, motsvarande 0,16% av röster och 0,17% av kapital i bolaget.

Poul Winslöw
CIO