Andra AP-fonden har per den 18 december 2006 sålt 350 000 aktier i Artimplant AB (publ). Tidigare innehav i bolaget uppgick till 3 455 722 aktier motsvarande 5,83% av kapital och 5,35% av röster. Efter försäljningen har Andra AP-fonden nu sammantaget 3 105 722 aktier, motsvarande 5,24% av kapital och 4,81% av röster i bolaget.

Poul Winslöw
CIO