Flaggningsmeddelande

Andra AP-fonden har per den 15 februari 2007 köpt 2,000,000 aktier i Biotage AB (publ). Tidigare innehav i bolaget uppgick till 3,285,524 aktier motsvarande 3.71% av kapital och 3.71% av röster. Efter förvärv har Andra AP-fonden nu sammantaget 5,285,524 aktier, motsvarande 5.97% av kapital och 5.97 % av röster i bolaget.

Poul Winslöw
CIO