Andra AP-fonden har idag köpt 1 380 000 aktier i Balder AB (publ). Tillsammans med tidigare innehav i bolaget har Andra AP-fonden nu sammantaget 1 392 874 aktier, motsvarande 4,21 % av röster och
8,59 % av kapital i bolaget.

Poul Winslöw
Tf CIO