Andra AP-fonden har per den 24 januari, 2005 sålt 40 850
aktier i Castellum AB (publ). Tidigare innehav i bolaget uppgick
till 2 171 762 aktier motsvarande 5,05 % av röster och kapital.
Efter försäljningen har Andra AP-fonden nu sammantaget
2 130 912 aktier, motsvarande 4,96 % av röster och kapital i bolaget.

Petter Odhnoff
CIO