Andra AP-fonden har per den 19 oktober, 2006 sålt 109,000 aktier i Elanders AB (publ). Tidigare innehav i bolaget uppgick till 477,400 aktier motsvarande 3.71% av röster och 5.70% av kapital. Efter försäljningen har Andra AP-fonden nu sammantaget 368,400 aktier, motsvarande 2.86% av röster och 4.40% av kapital i bolaget.

Poul Winslöw
CIO