Flaggningsmeddelande Elanders AB

Andra AP-fonden har förvärvat 57 600 B-aktier i Elanders AB (publ.), vilket medför att fonden nu har ett innehav om 454 900 B-aktier, motsvarande 5,43% av kapitalet och 3,53 % av rösterna i bolaget.

Carl Rosén