Andra AP-fonden har förvärvat 6 099 aktier i Proact IT. Tillsammans med tidigare innehav i bolaget, (uppgående till 588 500 aktier motsvarande 4,99 % av röster och kapital) har Andra AP-fonden nu sammantaget 594 599 aktier, motsvarande 5,04 % av röster och kapital i bolaget.

Petter Odhnoff
Kapitalförvaltningschef