Första och Andra AP-fonden har beslutat att bilda ett gemensamt bolag för att investera i europeiska fastigheter i samarbete med Catella. Genom bolaget kommer de båda fonderna att etablera ett långsiktigt ägande av fastigheter på de mest betydande marknaderna i Europa. Bolagets strategi är att investera i kommersiella fastigheter med tyngdpunkt på kontorslokaler med centrala lägen i större europeiska städer.

Första och Andra AP-fonden kommer med lika stora ägarandelar att äga det nya fastighetsbolaget vars egna kapital kommer att uppgå till totalt 500 miljoner euro. Första och Andra AP-fonden har i uppstartsfasen samarbetat med den europeiska finansgruppen Catella. Därtill har fonderna avtalat med Catella som kommer att tillföra resurser, kompetens och erfarenheter i bolagets uppbyggnadsskede.

Till styrelseordförande för fastighetsbolaget har Rickard Backlund utsetts. Rickard Backlund var tidigare bland annat VD för Aberdeen Property Investors. Arbetet med att utse övriga styrelseledamöter och rekrytering av VD har påbörjats.

– Dessa fastighetsinvesteringar kan ge oss en bra avkastning med hänsyn taget till risken. För oss som långsiktiga investerare är det här en intressant möjlighet att komplettera våra övriga fastighetsinvesteringar i Sverige och globalt med väl valda fastigheter i Europa. Vi kan på det här sättet snabbt och kostnadseffektivt bygga upp ett fastighetsbolag som i sina investeringar kan utnyttja kännedom om de lokala marknaderna säger Johan Magnusson, VD för Första AP-fonden.

– Genom detta bolag kan vi nu komplettera våra befintliga fastighetsinvesteringar i Sverige, Danmark och Tyskland med ett utökat europeiskt bestånd. Detta bidrar till att stärka fondens övergripande investeringsinriktning och förväntas ge en bra och stabil avkastning över tid. Den samarbetsform som vi valt ger oss en skräddarsydd investeringslösning som bland annat utgår ifrån vår gemensamma syn på långsiktighet och behovet av en kostnadseffektiv förvaltning, säger Eva Halvarsson, VD för Andra AP-fonden.

– Initiativet från Första och Andra AP-fonden är ett exempel på en ny form av direktinvesteringar i fastigheter utomlands. Här kombineras institutionernas kapacitet och finansiella kompetens med Catellas marknadskunskap och marknadsnärvaro syftande till att bygga långsiktiga värden. Vi är stolta över det förtroende Första och Andra AP-fonden visat Catella genom detta uppdrag, säger Johan Ericsson, VD på Catella AB.

För mer information:

Första AP-fonden
Johan Magnusson , VD Första AP-fonden, telefon 08-566 20 200
Ossian Ekdahl, Kommunikationschef Första AP-fonden, telefon 08-566 20 209, mobil 0709-681 209
www.ap1.se

Andra AP-fonden
Eva Halvarsson, VD Andra AP-fonden, telefon 031-704 29 00
Ulrika Danielson, Kommunikationschef Andra AP-fonden, telefon 031-704 29 29, mobil 0709-50 16 13
www.ap2.se

Första och Andra AP-fonden är två av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet. Fondernas uppdrag är att placera pensionskapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet och att långsiktigt skapa hög avkastning till låg risk. Vid utgången av 2010 förvaltade Första och Andra AP-fonden cirka 440 miljarder kronor.