Fonden har aktieinnehav i cirka 170 svenska bolag. Av praktiska skäl har fonden bedömt att det inte är möjligt att rösta på samtliga stämmor i den svenska aktieportföljen. Urvalet av bolag, där fonden röstar vid stämman, sker utifrån ett antal kriterier:

  • Bolag som är bland fondens 20 största innehav.
  • Bolag där fondens röstandel är minst 0,3 procent.
  • Bolag där fonden är bland de tio största ägarna.
  • Bolag med kontroversiella frågor på dagordningen.

AP2 och andra institutionella ägare har under många år haft en bra och konstruktiv dialog med de svenska börsbolagen, bland annat angående många av de frågor som behandlas på bolagsstämmorna.