Fonden har aktieinnehav i cirka 160 svenska bolag. Av praktiska skäl har fonden bedömt att det inte är möjligt att rösta på samtliga stämmor i den svenska aktieportföljen. Urvalet av bolag, där fonden röstar vid stämman, sker utifrån ett antal kriterier:

  • Bolag som är bland fondens 20 största innehav.
  • Bolag där fondens röstandel är minst 0,3 procent.
  • Bolag där fonden är bland de tio största ägarna.
  • Bolag med kontroversiella frågor på dagordningen.

Sammantaget röstade Andra AP-fonden under 2020 på 110 (85) bolagsstämmor i svenska börsbolag. Andra AP-fonden och andra institutionella ägare har under många år haft en bra och konstruktiv dialog med de svenska börsbolagen, bland annat angående många av de frågor som behandlas på bolagsstämmorna.