Andra AP-fonden ser positivt på att vara representerad i valberedningar i bolag, eftersom detta innebär en viktig möjlighet att utöva ägarinflytande.

Fonden har som policy att tacka ja till alla förfrågningar om valberedningsuppdrag. Fondens ägargrupp fattar beslut om vem som ska representera fonden, baserat på vem som är bäst lämpad för uppdraget. Eftersom valberedningarna oftast består av de tre till fem största ägarna i ett bolag, varierar fondens valberedningsuppdrag beroende på fondens ägarandelar i bolagen.

Inför bolagsstämmosäsongen 2021 är AP2 representerad i valberedningarna för IAR Systems och Catena Media, som ordförande, samt i Better Collective, Coor Service Management, Genovis, Kambi, Loomis och Trelleborg.