Om Andra AP-fonden har skäl att misstänka att något av de bolag som fonden investerat i, allvarligt och systematiskt, agerar i strid med en internationell konvention som Sverige tillträtt eller har uttalat avsikt att tillträda, ska sakförhållandena utredas.

Detta innefattar en dialog med det aktuella bolaget. Om misstankarna bekräftas, ska bolaget uppmanas att lämna en förklaring och ta fram en åtgärdsplan. Fonden ska i sin bedömning av ärendet ta hänsyn till händelsens art och de eventuella åtgärder som vidtagits (eller som ska vidtas) för att säkerställa att händelsen inte upprepas. Om kontakterna med bolaget inte ger ett tillfredsställande resultat, ska Andra AP-fonden efter en helhetsbedömning ta ställning till om bolaget ska exkluderas. Andra AP-fonden kan även besluta om exkludering om den anser att omständigheterna är av så allvarlig art att exkludering är påkallat, trots att kränkning av konvention inte föreligger eller kan påvisas.

Sedan 2014 har Etikrådet infört en tidsgräns på fyra år för reaktiva dialoger som förs med bolag där konventionskränkningar verifierats av externa experter. Om syftet med dialogen inte uppnåtts inom fyra år, rekommenderar Etikrådet att AP-fonderna avyttrar bolaget. Andra AP-fonden har beslutat att exkludera ett antal bolag som bryter mot internationella konventioner och där dialogen med bolagen inte lett till förbättringar.

Första – Fjärde AP-fonderna har gemensamt kommit överens om gemensamma riktlinjer för vilka tillgångar som fonderna inte ska investera i.

Lista på exkluderade bolag:

CompanyYear excludedCountrySector
Aphria2018CanadaCannabis
Aurora Cannabis2018CanadaCannabis
Barrick Gold2014USAMetals and mining
Cannopy Growth2018CanadaCannabis
CannTrust Holding Inc2019CanadaCannabis
China Spacesat Co Ltd2020ChinaAerospace and defence
Cronos Group Inc2019CanadaCannabis
Elbit Systems Ltd2010IsraelAerospace and defence
Freeport McMoran Copper & Gold Inc.2013USAMetals and mining
Hanwha Corp2008South KoreaChemicals
HEXO Corp2019CanadaCannabis
Incitec Pivot Ltd.2013AustraliaChemicals
Larsen & Toubro2015IndiaIndustrial
Motorola Solutions2015USATelecom
Nutrien2018CanadaChemicals
Poongsan Corp2008South KoreaMetals and mining
Vale S.A.2019BrazilMetals and mining
Walmart2006USAFood and staples retailing
Zijin Mining2016ChinaMetals och mining