Andra AP-fonden har identifierat fem fokusområden inom vilka fonden koncentrerar sitt hållbarhetsarbete.

Valet av fokusområden utgår ifrån väsentlighet utifrån följande parametrar:

  • Potentiell påverkan på förväntad avkastning och risk i fondens portfölj.
  • Relevans inom fondens investeringsuniversum och potential att integreras i investeringarna.
  • Vilken positiv eller negativ påverkan som AP2 har genom sina investeringar, till exempel genom portföljbolagens påverkan på människor och miljö.
  • Hur viktigt området är för fondens intressenter.

Fondens val av fokusområden innebär ett långsiktigt engagemang, vilket bedöms nödvändigt för att kunna åstadkomma resultat. Inom varje område utvecklar fonden en strategi utifrån en metod med sex delar med ett definierat långsiktigt mål och/eller åtagande som riktmärke.