Fondens hållbarhetsarbete koncentreras främst till några prioriterade fokusområden som fonden anser är viktiga för en bättre långsiktig avkastning. Syftet med att fokusera fondens resurser till ett antal områden är att uppnå resultat inom områden som är finansiellt materiella.

Fondens fokusområden inom hållbarhet

  • Klimat
  • Ägarstyrning
  • Mångfald
  • Mänskliga rättigheter.

Inom de valda fokusområdena finns stor kunskap och erfarenhet, eftersom fonden sedan länge har arbetat med frågorna. Fonden räknar också med att arbeta med områdena under en lång tid framöver.