Klimat är ett av Andra AP-fondens fokusområden, vilket innebär att fonden arbetar med att integrera klimat i analys- och investeringsprocesser, verkar för att påverka bolag och beslutsfattare samt arbetar med att minska sin direkta påverkan på klimatet genom det interna miljöarbetet. AP2 arbetar med att utveckla portföljen i linje med Parisavtalet med målet att ha en portfölj med nettonollutsläpp senast 2045.

AP2 arbetar med att utveckla portföljen så att den ligger i linje med Parisavtalet. Det innebär att fonden: 1) avinvesterar för att minska den finansiella klimatrisken för portföljen, 2) investerar aktivt i hållbara strategier för omställningen och 3) påverkar bolag och beslutsfattare genom dialoger.

Fonden mäter portföljens koldioxidavtryck. Detta gjordes första gången 2009 och från och 2014 har fonden årligen publicerat detta. Läs mer under fliken Koldioxidavtryck och i fondens årsredovisning och hållbarhetsrapporter.