Klimatfrågor och då framförallt klimatförändringar står för både enorma risker och stora möjligheter för en långsiktig investerare som Andra AP-fonden. Klimatförändringar bedöms kunna få stor inverkan på den långsiktiga avkastningen. Andra AP-fondens klimatambition är därför att utveckla portföljen i linje med tvågradersmålet. Det uppnås genom att integrera klimatanalys i investeringsprocessen, samt utifrån fondens uppdrag bidra till en omställning mot ett tvågraderssamhälle.

Läs mer i foldern ”Andra AP-fondens förhållningssätt till klimatomställningen.”