I juni 2017 presenterade Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) sina rekommendationer om rapportering av klimatrelaterad information. Rekommendationerna riktar sig till både bolag och investerare.

Andra AP-fonden stödjer TCFD:s rekommendationer och har påbörjat arbetet med att implementera dem. En rapportering i enlighet med TCFD:s ramverk ger information om: 1) hur klimatfrågan behandlas av organisationens styrande organ (styrelsen och ledningsgrupp), 2) vad organisationen har för strategi kring klimatförändringar och omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle, 3) organisationens klimatrisker och möjligheter samt 4) vilka mätetal och mål som organisationen använder.

För mer information om TCFD se www.fsb-tcfd.org/

TCFD-rapport 2021