Mångfald, och då främst att öka andelen kvinnor i styrelser och ledningar, var en att de första ägarfrågor som fonden började arbeta med. Sedan dess har fonden arbetat för att bidra till en positiv utveckling, bland annat genom dialog med bolag rörande urvalsprocessen till ledningar och styrelser. Att sprida kunskap, exempelvis genom fondens årliga Kvinnoindex, har varit ett annat sätt.

Sedan 2003 har fonden mätt andelen kvinnor i styrelser och ledningar och årligen givit ut en rapport om detta, AP2:s Kvinnoindex. Informationen från Kvinnoindex används i fondens ägarstyrningsarbete. Ambitionen med Kvinnoindex är att medverka till en saklig debatt kring hur andelen kvinnor i styrelser i svenska börsbolag kan öka, liksom mångfalden i styrelser och ledningar när det gäller ålder, bakgrund, erfarenheter och kompetens. Anledningen till detta är att vi anser att bättre rekryteringsunderlag ökar möjligheterna att skapa bättre styrelser och ledningar som i sin tur kan skapa bättre och mer framgångsrika bolag. Läs mer om AP2:s Kvinnoindex.

Under 2015 gick AP2 med i Mitt Livs mentorprogram. Detta som ett led i fondens mångfaldsarbete och bygger på värdegrunden att handla utifrån principerna om engagemang, agerande och förändring i syfte att göra skillnad.

Informationen från Kvinnoindex används i fondens ägarstyrningsarbete.