Rapporteringsramverket the UN Guiding Principles  Reporting Framework (UNGPRF) lanserades 2015 och är världens första övergripande vägledning för företag om hur de ska rapportera kring mänskliga rättighetsfrågor som är i linje med deras ansvar att respektera mänskliga rättigheter.

Ramverket utvecklades genom the Human Rights Reporting and Assurance Framework Initiative (RAFI), ett projekt som leds av Shift och Mazars.

Andra AP-fonden stödjer ramverket vilket är uppbyggt av frågor som ett företag bör kunna svara på för att visa att företaget möter sitt ansvar att respektera mänskliga rättigheter. Företagens ansvar beskrivs i FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (även kallat UNGPs).

Under 2019 publicerade Andra AP-fonden sin första rapport om mänskliga rättigheter i enlighet med ramverket UNGPRF. Den senaste rapporten gavs ut 2021.

Rapport om mänskliga rättigheter 2021

Rapport om mänskliga rättigheter 2019. (PDF-dokument, 4,3 MB)

För mer information om UNGPRF se www.ungpreporting.org