Andra AP-fonden stödjer och arbetar med att implementera de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar (PRI – Principles for Responsible Investment). Fonden skrev under dessa principer redan 2006, då de lanserades. PRI tillhandahåller olika verktyg och aktiviteter för att stödja investerare att implementera principerna och underlätta för investerare att samarbeta.

Nedan beskrivs principerna och exempel på vad Andra AP-fonden gör.

Tabell över PRIs principer och exempel på vad AP2 gör.

AP2 svarar varje år på PRI:s enkät om hur fonden implementerar dessa. Enkäterna finns tillgängliga på PRI:s hemsida.