Andra AP-fonden har tagit fram ett ramverk för att identifiera de investeringar som av fonden definieras som riktade hållbarhetsinvesteringar. Fondens riktade hållbarhetsinvesteringar ska uppfylla ett antal kriterier, som kopplas till FN:s globala mål för hållbar utveckling. Investeringarna utvärderas utifrån ramverket Operating Principles for Impact Management och en investerings påverkan utvärderas utifrån de fem frågorna i Impact Management Project:

 • vad påverkan avser
 • vem som påverkas
 • hur mycket påverkan som kan påvisas
 • investeringens bidrag till påverkan
 • risken att investeringens påverkan avviker från den förväntade.

Fondens riktade hållbarhetsinvesteringar inkluderar följande tillgångar:

 • Hållbar infrastruktur
 • Svenska noterade cleantech-aktier
 • Skog som uppfyller tio kriterier för hållbara skogsinvesteringar
 • Vissa riskkapitalfonder med tydligt fokus på hållbarhet
 • Gröna och blå obligationer
 • Sociala obligationer.

En avsikt med arbetet är att utveckla en tydlig uppföljning och rapportering av nyckeltal som visar investeringarnas påverkan. Det kan till exempel röra sig om nyckeltal som visar mängden utsläpp av växthusgaser som undvikits eller hur mycket förnyelsebar energi som genererats. Inför varje investering utvärderas förväntad påverkan samtidigt som det fastställs nyckeltal att följa upp över tid efter att investeringen har gjorts.

Länkar

Impact Frontiers