Isak Eliasson och Karl Ehrensky har tilldelats Andra AP-fondens pris inom finans och hållbarhet 2019 för sin uppsats ”Gröna obligationer och det verkliga bidraget till hållbar utveckling”

Uppsatsen är en kvalitativ studie om hur finansiering med gröna obligationer påverkar hållbarhetsarbetet i svenska fastighetsbolag. Studien finner att en grön obligationsemission tenderar att stärka ett företags hållbarhetsarbete bland annat genom att fler miljörelaterade investeringar genomförs, fler fastigheter miljöcertifieras och fler avdelningar inom företaget involveras i hållbarhetsfrågor.

Isak Eliassons och Karl Ehrenskys analys är tydligt förankrad i ekonomiska teorier och ger viktiga insikter i en för finansbranschen mycket aktuell fråga.

Andra AP-fonden instiftade priset 2011 för att inspirera studenter att skriva uppsatser om finans och hållbarhet. Prissumman är på 20.000 kronor.

”Gröna obligationer och det verkliga bidraget till hållbar utveckling” (PDF-dokument, 438 kB)

Isak Eliasson. Eva Halvarsson AP2 och Karl Ehrensky.