Ellen Österlund och Julia Bjerkesjö Dahlberg har tilldelats Andra AP-fondens pris inom finans och hållbarhet 2020 för uppsatsen ”Kan nudging främja hållbara premiepensionsplaceringar?”

Genom en ekonometrisk studie på ett dataunderlag som författarna själva samlat in via en enkät illustrerar uppsatsen hur nudging kan verka för att främja hållbara placeringar hos individer som väljer fonder för pensionssparande.
Kan nudging främja hållbara premiepensionsplaceringar (PDF-dokument, 1,7 MB)
Andra AP-fonden instiftade priset 2011 för att inspirera studenter att skriva uppsatser om finans och hållbarhet. Prissumman är på 20.000 kronor.