En grupp institutionella investerar som representerar 1 300 miljarder dollar lanserar idag, Principer för ansvarsfulla investeringar i jordbruk (“Jordbruksprinciperna”), med syfte att förbättra hållbarhet, transparens och ansvarstagande för investeringar i jordbruksfastigheter.

De senaste åren har fler och fler investerare börjat intressera sig för investeringar i jordbruk. Dessa principer för ansvarsfulla investeringar i jordbruk ger institutionella investerare riktlinjer om att:

  • Bidra till miljömässig hållbarhet (Princip 1)
  • Respektera arbets- och mänskliga rättigheter (Princip 2)
  • Respektera existerande rättigheter till land och resurser (Princip 3)
  • Upprätthålla en hög affärsetik och etisk standard (Princip 4)
  • Rapportera om aktiviteter och framsteg i implementering samt stödjandet av principerna (Princip 5)

Jordbruksprinciper har arbetats fram och antagits av: Andra AP-fonden, ABP (Nederländerna), APG (Nederländerna), ATP (Danmark), BT Pension Scheme (Storbritannien), Hermes EOS (Storbritannien), PGGM (Nederländerna) och TIAA-CREF (USA), som alla skrivit under FNs Principer för ansvarsfulla investeringar (Principles for Responsible Investments – PRI). Dessa investerare har åtagit sig att implementera Jordbruksprinciperna i sina policydokument och investeringsprocesser. Andra institutionella investerare inbjuds att anta Jordbruksprinciperna som ett ramverk för att utveckla investeringsprocesser för jordbruk.

Jose M. Minaya, Head of Natural Resources & Infrastructure Investments, TIAA-CREF, säger ” Världen står inför utmaningen att föda nio miljarder människor. Det är viktigt att nya investeringar i jordbruk görs med omsorg om miljö och social påverkan. Jordbruksprinciperna uttrycker ett starkt engagemang från långsiktiga investerare att göra ansvarsfulla investeringar för att skapa värde för våra kunder.”

Xander den Uyl, Vice-Chairman of the Board of Trustees of ABP, tillägger, “Jordbruksverksamheter som tar hänsyn till miljön, respekterar ansvarsfulla arbetsvillkor och upprätthåller goda relationer med intressenter är bättre långsiktiga investeringar – för de lokala samhällena, för värdländer och för pensionärerna, som vi arbetar för. Vi hoppas att dessa principer även kommer att bli en referenspunkt för andra investerares jordbruksinvesteringar.”

Christina Olivecrona, Hållbarhetsanalytiker på Andra AP-fonden, säger, “Miljö och etiska frågor är en viktig del i vår investeringsprocess. Andra AP-fonden beslutade nyligen att investera i jordbruksfastigheter och det var därför viktigt att aktivt delta i framtagandet av Jordbruksprinciperna som syftar till att öka hållbarhet och transparens i detta tillgångsslag.” I arbetet med att ta fram Jordbruksprinciperna har hänsyn tagits till andra riktlinjer som används av internationella finansiella institutioner.

Investerarna som lanserar Jordbruksprinciperna är alla med i en ny arbetsgrupp inom PRI. Denna arbetsgrupp kommer att stödja implementering och ta fram verktyg för att utveckla ansvarsfulla investeringar i jordbruk. Jordbruksprinciperna kommer att utvecklas vidare beroende på erfarenheter från investerare och kommentarer från andra intressenter.

Mer information finns att tillgå på PRIs hemsida: http://www.unpri.org/commodities

Dokumentet med principerna finns på http://www.unpri.org/commodities

Nedan ges en förkortad version på engelska:

Principles for Responsible Investment in Farmland

Principle one: Promoting environmental sustainability We will promote measures aimed at protecting the environment and contributing to the sustainability of specific crops and locations, for example by reducing soil erosion, protecting biodiversity, reducing chemical emissions, effectively managing water, and mitigating climate impacts.

We will require investment managers and operators acting on our behalf to conduct an environmental assessment identifying the relevant environmental impacts and risks of a planned investment.

Based on this environmental assessment, investment managers and operators will be expected to implement mitigation and management measures relevant and appropriate to the nature and scale of the proposed investment.

Principle two: Respecting labour and human rights We will respect labour and human rights in our farmland investments. We will require investment managers and operators acting on our behalf to do the same and to avoid complicity in human rights abuses.

We will require investment managers and operators to identify relevant labour and human rights risks and impacts of a planned investment and to implement mitigation and management measures to address them appropriately.

Depending on the location and the nature of the investment we expect investment managers and operators to explicitly implement policies to respect rights such as those relating to indigenous peoples, vulnerable groups, unique cultural systems and values, local food security, labour and any other relevant rights in the scope of their risk assessment and mitigation measures.

Principle three: Respecting existing land and resource rights We will respect the existing use of and ownership rights to land and other resources and we will require investment managers and operators acting on our behalf to do the same. Investment managers and operators acting on our behalf will be required to implement processes for land acquisitions and related investments that are culturally appropriate and transparent, are monitored, ensure accountability and the engagement with relevant stakeholders.

For investments with potential significant adverse impacts on affected communities, the investment managers are expected to implement processes to ensure their free, prior and informed consultation and facilitate their informed participation as a means to establish whether a project has adequately incorporated affected communities’ concerns.

Principle four: Upholding high business and ethical standards We will promote high business and ethical standards in our farmland investments.

We will require that investment managers and operators acting on our behalf respect the rule of law even where it is poorly enforced. We will also require them to implement processes aimed at avoiding corruption in all its forms, including extortion and bribery, and to reflect an informed view of industry best-practice in their operations.

Principle five: Reporting on activities and progress towards implementing the Principles and promoting the Principles We will report publicly on our activities and progress towards implementing the Farmland Principles, taking into account appropriate confidentiality considerations.

We will encourage other institutional investors to endorse and implement the Farmland Principles.

För ytterligare information kontakta:
Andra AP-fonden: Ulrika Danielson (+46 31 704 29 00/ ulrika.danielson@ap2.se)
ABP: Jos van Dijk (+31 45 579 2911 / jos.van.dijk@abp.nl)
APG: Thijs Steger (+31 45 579 8100 / thijs.steger@apg.nl)
ATP: Kristjan Joergensen (+45 4820 3878 / krj@atp.dk)
BT Pension Scheme / Hermes EOS: Jean Dumas (+44 20 7680 2152 / j.dumas@hermes.co.uk) and Asmita Kapadia (+44 20 7680 2120 / a.kapadia@hermes.co.uk)
TIAA-CREF: John McCool (+1 212 916 6223 / jmccool@tiaa-cref.org)