Andra AP-fonden publicerar idag sin andra klimatrapport i enlighet med Task force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) rekommendationer.

I och med FN:s klimatpanels specialrapport om effekterna av en global uppvärmning av 1,5 grader C har det blivit än tydligare att det krävs en snabb och kraftfull omställning. AP2 har under 2018 fortsatt arbetet med att integrera klimataspekter i riskbedömningar och investeringsbeslut, ett arbete som blir allt viktigare. I rapporten beskrivs bland annat hur två av fondens onoterade fastighetsbolag har arbetat med scenarioanalys för att bättre förstå vilken eventuell påverkan fysiska klimatrisker kan ha på deras fastighetsportföljer.

Läs rapporten här.