Andra AP-fonden

Box 111 55
404 24 Göteborg

Besöksadress: Östra Hamngatan 26
Telefon: 031-704 29 00
E-post: info@ap2.se

Ulrika Danielson
Chef Kommunikation och ägarfrågor
E-post:
 ulrika.danielson@ap2.se
Caroline Eking
Informatör
E-post:
 caroline.eking@ap2.se
Caroline Eking
Informatör
E-post:
 caroline.eking@ap2.se

Åsa Mossberg
Senior hållbarhetsstrateg
E-post:
 asa.mossberg@ap2.se
Åsa Trouvé Raa
HR-chef
E-post:
 asa.trouveraa@ap2.se
Åsa Trouvé Raa
HR-chef
E-post:
 asa.trouveraa@ap2.se