AP2 åtar sig att tillgodose kommunikationsbehovet för personer med funktionsnedsättning. Vi kommer, på begäran, att göra information på vår webbplats i ett tillgängligt format. Kontakta oss på info@ap2.se med din förfrågan.

Tillgänglighet för www.ap2.se

Andra AP-fonden (AP2) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.ap2.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

AP2 är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.ap2.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på info@ap2.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid läsning av tabeller

  • Tabeller visas som bild.
  • Tabeller har ej beskrivande kolumnrubriker.

 Vår ambition är att där det är möjligt åtgärda kända tillgänglighetsproblem löpande.

Oskäligt betungande anpassning

AP2 åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Inget att beskriva.


Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Inget att beskriva.

Hur vi testat webbplatsen

CGI Sverige AB har gjort en oberoende granskning av www.ap.se

Senaste bedömningen gjordes i april 2021.

Webbplatsen publicerades den 21-04-21.

Redogörelsen uppdaterades senast den 21-04-21.