Kraftig resultatförbättring för Andra AP-fonden

Andra AP-fonden redovisar en kraftig förbättring av avkastning, resultat och fondförmögenhet för verksamhetsåret 2003.

  • Fondens totalavkastning uppgick till 17, 7 procent (- 15,3).
  • Fondens totalavkastning för de marknadsnoterade tillgångarna uppgick till 18,6  procent (-16,0).
  • Fondens resultat uppgick till 20,7 mdkr (-21,4 ).
  • Fondförmögenheten uppgick den 31 december 2003 till 140, 4 mdkr (117,1).

– Det goda resultatet är främst ett resultat av en bibehållen hög aktieandel i portföljen under fjolåret, då de flesta av världens aktiemarknader redovisade kraftiga kursuppgångar, säger fondens VD Lars Idermark.

– Efter tre år med fallande börser blev 2003 något av vändningens år för långsiktiga kapitalförvaltare. Tack vare att vi konsekvent har hållit fast vid vår långsiktiga placeringsstrategi kan vi redovisa ett mycket tillfredsställande resultat, fortsätter Lars Idermark.

Andra AP-fondens fullständiga bokslutskommuniké finns utlagd på fondens hemsida ”www.ap2.se”.

En telefonkonferens där Lars Idermark närmare presenterar bokslutet och svarar på frågor kommer att hållas kl 17 00 idag. För att medverka – ring in på telefonnummer 08-598 06 265.

För eventuella frågor

Ring gärna till fondens informationschef Lennart Jonsson, på telefon 031-704 29 00.