Andra AP-fonden tycker att det är positivt att DN så tydligt har valt att lyfta fram klimatfrågorna, som ju är vår tids ödesfråga och där de långsiktiga lösningarna finns på så många plan.

Det är mot den bakgrunden som vi med bestörtning läser dagens Ledare i Dagens Nyheter. DN skriver ”Med medial granskning kan omställningsarbetet för att minska klimatpåverkan skyndas på. I förra veckan meddelade flera AP-fonder, som förvaltar en del av svenskarnas pensionspengar, att de säljer sina innehav i bolag inom olja, gas och kol. Detta efter att ägandet hade uppmärksammats av P1-programmet ”Kaliber” (7/12).”

När Andra AP-fonden i förra veckan gick ut med nyheten om att vi ställt om vår portfölj av internt förvaltade globala aktier och företagsobligationer så att den är i linje med Paris Aligned Benchmark (PAB), så gjorde vi inte det som en snabb reaktion efter en medial granskning. Att konstruera och implementera ett sådant index har tagit över ett år och är så vitt vi vet unikt! Att det ens varit möjligt beror på att vi under lång tid byggt upp relevant kompetens, forskning och infrastruktur på fonden.

Det är halva vår totala portfölj, det vill säga cirka 200 miljarder, som nu är i linje med PAB och vi har sålt av aktier och företagsobligationer i 250 bolag till ett sammanlagt värde av cirka 8 miljarder för att möjliggöra detta. Det gör vi inte över en natt eller ens ett par veckor utan det krävs både omfattande planering och lång tid för att genomföra en sådan stor transaktion på ett säkert och effektivt sätt.

Dessutom är införandet av PAB ett fortsatt steg i en resa som fonden påbörjade för flera år sedan. Redan 2016 beslutade vi att vi ska ha en portfölj i linje med Parisavtalet och sedan 2014 har vi analyserat finansiella klimatrisker för olje- och gasbolag samt bolag som har kolbaserad elproduktion. Det har lett till att vi sedan tidigare har avinvesterat aktier och företagsobligationer i 80 bolag.

Våra åtgärder är alltså resultatet av ett medvetet och strukturerat arbete som pågått i flera år.