Net Zero Asset Owners Commitment

I februari förra året undertecknade AP2 ”Net Zero Asset Owners Commitment”, som tagits fram av Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC).

Initiativet är globalt och innebär bland annat för AP2 10 konkreta punkter för att uppfylla åtagandet, vars främsta uppgift är att stötta nettonoll initiativet.

Ett av de tio åtaganden innebär att AP2 ska rapportera mål och en handlingsplan (Investor Climate Action Plan) som beskriver hur målen ska uppnås, senast ett år från åtagandet. Därefter ska målen granskas och uppdateras minst vart femte år.

IIGCC släppte i fredags ”The Initial Target Disclosures (June 2022 update) for Paris Aligned Asset Owner signatories” på deras webbsida och en direkt länk till rapporten finns här.