Ny ägarpolicy från Andra AP-fonden – första ägarpolicyn sedan nya bolagskoden

Den första juli införs den nya bolagskoden. Till följd av detta har Andra AP-fonden arbetat om sitt sätt att arbeta med ägarfrågor och utarbetat en ny ägarpolicy. I tio ägarprinciper presenteras ägarpolicyn. Ägarpolicyn innehåller flera nyheter när det gäller principer kring kapitalstruktur, bolagsstruktur, investeringar, företagsköp och försäljningar och företagskultur.
– Genom den nya ägarpolicyn tar vi steget från att arbeta med formaliafrågor till ”riktiga ägarfrågor”, säger Lars Idermark, vd för Andra AP-fonden.
För ytterligare information, kontakta gärna Lars Idermark eller Andra AP-fondens chef för Ägarstyrning och Information, Carl Rosén, på telefon 031 704 29 00.