Ny kapitalförvaltningschef och chefsstrateg i Andra AP-fondens ledning

Poul Winslöw utses till kapitalförvaltningschef och Tomas Franzén utses till chefsstrateg. Båda går in i Andra AP-fondens ledningsgrupp.

Poul Winslöw har sedan april varit tillförordnad chef för den löpande kapital-förvaltningen och var tidigare aktiechef.

Tomas Franzén var tidigare chef för allokeringen på Andra AP-fonden.

För ytterligare information kontakta Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör eller Carl Rosén, chef för ägarstyrning och information, på telefon 031 704 29 00.