Regeringen har utsett Johnny Capor till ny ledamot i fondens styrelse.