Regeringen har utsett Kristina Mårtensson, chef för utredningsenheten och samhällspolitisk chef på Kommunal till ny ledamot i Andra AP-fondens styrelse.