Regeringen har utsett Lin Lerpold till ny ledamot samt vice ordförande i Andra AP-fondens styrelse.

Läs regeringens pressmeddelande.