Regeringen har utsett Agneta Wallmark till ny ledamot i Andra AP-fondens styrelse.

Läs regeringens pressmeddelande.