Regeringen har utsett Helén Källholm, VD för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, till ledamot i Andra AP-fondens styrelse.