Regeringen har utsett Martina Björkman Nyqvist​ samt Hanse Ringström till nya ledamöter i Andra AP-fondens styrelse. Tidigare vice ordförande Jan Roxendal har utsetts till ny ordförande och ledamoten Jeanette Hauff till vice ordförande.