Regeringen har utsett Torbjörn Dalin till ny ledamot i Andra AP-fondens styrelse och från den 1 augusti Ingrid Albinsson till vice ordförande. Ledamöter i styrelsen är därmed:

Jan Roxendal (ordförande)
Ingrid Albinsson (från 1 aug 2023)
Hanse Ringström
Torbjörn Dalin
Åsa Erba-Stenhammar
Agneta Wallmark
Rikard Andersson
Mikael Bohman