Nya ledamöter i Andra AP-fondens styrelse

Regeringen har utsett Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet, utsedd på förslag av TCO, Lenita Granlund, avtalssekreterare, utsedd på förslag av LO och Niklas Johansson, fil kand, till ledamöter i Andra AP-fondens styrelse.