WIN WIN Award – vinnare 2021

Som stolt partner till det globala hållbarhetspriset WIN WINGothenburg Sustainability Award kan vi nu meddela att mottagaren av 2021 års pris är Jóhannes Stefánsson från Island. Jóhannes är visselblåsaren bakom avslöjandet av ’Fishrot Files’, en omfattandekorruptionsskandal med rötter på Island och i Namibia. 2016 lämnade Stefánsson sinledande position för det isländska fiskeföretaget Samherjis verksamhet i …

AP-fondernas etikråds samverkan ger resultat

AP-fondernas etikråds årsrapport 2020: Etikrådet ser tydliga resultat av samverkan för påverkansprocesser. Under 2020 har teknikbolagens integritetsfrågor och påverkan på klimatomställningen stått högt på agendan. Det visar sig tydligt att samverkan är avgörande för att uppnå effekt i viktiga frågor som kräver utveckling och förändring. AP-fondernas etikråd (Etikrådet) har sedan 2007 påverkat globala portföljbolag att …

Med anledning av Dagens Nyheters ledarartikel publicerad den 17 december

Andra AP-fonden tycker att det är positivt att DN så tydligt har valt att lyfta fram klimatfrågorna, som ju är vår tids ödesfråga och där de långsiktiga lösningarna finns på så många plan. Det är mot den bakgrunden som vi med bestörtning läser dagens Ledare i Dagens Nyheter. DN skriver ”Med medial granskning kan omställningsarbetet …

AP-fondernas etikråd ställer krav på tech-sektorn kring mänskliga rättigheter

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) ställer krav på de stora tech-bolagen att styrka sitt arbete kring mänskliga rättigheter och att följa FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Etikrådet har varit drivande i att ta fram förväntningar på tech-bolagen och har inlett dialog med bolagen i samverkan med en större grupp internationella investerare. Läs hela pressreleasen på Etikrådets …

Andra AP-fonden tillämpar EU:s ramverk och slutar investera i fossilbolag

Andra AP-fonden är en av norra Europas största pensionsfonder och förvaltar drygt 360 miljarder kronor. Vårt uppdrag är att vara till maximal nytta för pensionssystemet – och att vara det på ett ansvarsfullt sätt. Därför har vi nu tagit nästa steg i vårt hållbarhetsarbete. Vi avinvesterar bolag som har intäkter från försäljning av fossila bränslen …

AP2 ingår i PRI Leaders’ Group 2020

AP2 är stolta över att ingå i PRI Leaders´Group 2020 och vara erkänd för det arbete med hållbarhet som fonden har gjort med avseende på årets tema, klimatrapportering. AP2 är en av 36 investerare som får utmärkelsen och en av två från Sverige (AP2 och Swedfund). PRI Leaders´ Group Med Leaders ’Group visar PRI signatärer som ligger i framkant av ansvarsfulla investeringar och lyfter fram trender i vad dessa ledande signatärer gör. Signatärernas rapporteringssvar och bedömningsdata …

Handelsuppsats får pris av Andra AP-fonden

Ellen Österlund och Julia Bjerkesjö Dahlberg har tilldelats Andra AP-fondens pris inom finans och hållbarhet 2020 för uppsatsen ”Kan nudging främja hållbara premiepensionsplaceringar?” Genom en ekonometrisk studie på ett dataunderlag som författarna själva samlat in via en enkät illustrerar uppsatsen hur nudging kan verka för att främja hållbara placeringar hos individer som väljer fonder för …

Andra AP-fonden investerar i den första gröna svenska statsobligationen

Andra AP-fonden investerade i den gröna obligation som Riksgälden emitterade den 1 september. Andra AP-fondens tilldelning i emissionen blev 340 miljoner kronor. Andra AP-fonden har i mer än tio år investerat i gröna obligationer som ett sätt att bidra till en hållbar utveckling, samtidigt som en god avkastning genereras åt pensionssystemet. Det totala innehavet av gröna …

Ny ledamot i Andra AP-fondens styrelse

Regeringen har utsett Åsa Erba-Stenhammar till ny ledamot i Andra AP-fondens styrelse. Läs regeringens pressmeddelande.

Vinnaren av WIN WIN Gothenburg Sustainability Award är IPBES

Under temat ”biologisk mångfald” tilldelas 2020 års WIN WIN Award den internationella panelen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES. IPBES är en mellanstatlig och FN-kopplad panel som grundades 2012 ochjämförbar med Klimatpanelen (IPCC), men med fokus på biologisk mångfald och ekosystem. IPBES huvudsakliga uppdrag är att sammanställa kunskap om tillståndet för världens ekosystem och arter …