Paris Aligned Investment Initiative godkänd som ett Race to Zero-initiativ

I februari 2021 undertecknade AP2 IIGCC:s Paris Aligned Investment Initiative: Net Zero Asset Owners Commitment. IIGCC:s Paris Aligned Investments Initiative nu är ackrediterat av FN:s klimatkonvention som ett Race to Zero-initiativ. Detta är en global kampanj som mobiliserar en koalition av ledande netto-nollinitiativ med målet att få fart på övergången till en koldioxidfri ekonomi före …

AP2 har skrivit under The Investor Agenda 2021

AP2 har undertecknat The Investor Agenda 2021 och uppmanar alla regeringar att öka sin klimatpolitiska ambition med #COP26 i november. Läs The Investor Agendas pressrelease.

AP-fondsgemensamt bolag investerar 400 miljoner USD i Northvolt

Det AP-fondsägda (AP1, AP2, AP3, AP4) bolaget, 4 to 1 Investments KB, investerar 400 miljoner USD i Northvolt genom att delta i en nyemission som tillför bolaget totalt 2,75 miljarder USD. Northvolt planerar för en europeisk storskalig tillverkning av litiumjonbatterier för elbilar och har bland annat ingått partnerskap med Volkswagen, BMW och Scania. Nyemissionen möjliggör …

Med anledning av artiklar i Dagens Nyheter om fondens investeringar i riskkapitalbolaget Francisco Partners, publicerade i maj/juni 2021

Andra AP-fonden integrerar hållbarhet i investeringsprocessen för riskkapital och har under lång tid arbetat aktivt för att bredda kunskapen och driva utveckling inom ett flertal områden.   Vi ser naturligtvis väldigt allvarligt på de uppgifter som framförs i artiklarna i Dagens Nyheter om vår investering i riskkapitalbolaget Francisco Partners och har en dialog med bolaget. Vi är investerade i en av deras fonder …

Ny ledamot i Andra AP-fondens styrelse

Regeringen har utsett Agneta Wallmark till ny ledamot i Andra AP-fondens styrelse. Läs regeringens pressmeddelande.

WIN WIN Award – vinnare 2021

Som stolt partner till det globala hållbarhetspriset WIN WINGothenburg Sustainability Award kan vi nu meddela att mottagaren av 2021 års pris är Jóhannes Stefánsson från Island. Jóhannes är visselblåsaren bakom avslöjandet av ’Fishrot Files’, en omfattandekorruptionsskandal med rötter på Island och i Namibia. 2016 lämnade Stefánsson sinledande position för det isländska fiskeföretaget Samherjis verksamhet i …

AP-fondernas etikråds samverkan ger resultat

AP-fondernas etikråds årsrapport 2020: Etikrådet ser tydliga resultat av samverkan för påverkansprocesser. Under 2020 har teknikbolagens integritetsfrågor och påverkan på klimatomställningen stått högt på agendan. Det visar sig tydligt att samverkan är avgörande för att uppnå effekt i viktiga frågor som kräver utveckling och förändring. AP-fondernas etikråd (Etikrådet) har sedan 2007 påverkat globala portföljbolag att …

Med anledning av Dagens Nyheters ledarartikel publicerad den 17 december

Andra AP-fonden tycker att det är positivt att DN så tydligt har valt att lyfta fram klimatfrågorna, som ju är vår tids ödesfråga och där de långsiktiga lösningarna finns på så många plan. Det är mot den bakgrunden som vi med bestörtning läser dagens Ledare i Dagens Nyheter. DN skriver ”Med medial granskning kan omställningsarbetet …

AP-fondernas etikråd ställer krav på tech-sektorn kring mänskliga rättigheter

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) ställer krav på de stora tech-bolagen att styrka sitt arbete kring mänskliga rättigheter och att följa FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Etikrådet har varit drivande i att ta fram förväntningar på tech-bolagen och har inlett dialog med bolagen i samverkan med en större grupp internationella investerare. Läs hela pressreleasen på Etikrådets …

Andra AP-fonden tillämpar EU:s ramverk och slutar investera i fossilbolag

Andra AP-fonden är en av norra Europas största pensionsfonder och förvaltar drygt 360 miljarder kronor. Vårt uppdrag är att vara till maximal nytta för pensionssystemet – och att vara det på ett ansvarsfullt sätt. Därför har vi nu tagit nästa steg i vårt hållbarhetsarbete. Vi avinvesterar bolag som har intäkter från försäljning av fossila bränslen …