• Andra AP-fonden investerar ytterligare i hållbar infrastruktur

  Andra AP-fonden har sedan 2020 en portfölj för hållbar infrastruktur. Investeringar ska ske i infrastrukturbolag/plattformar och fonder, vars verksamheter är relaterade till en hållbar utveckling i linje med Parisavtalet och utan avkall på avkastningsförväntan. Huvudsakligen ska investeringar med fokus på generering av förnyelsebar energi genomföras, men även investeringar i batterianläggningar, kraftledningsnät, vätgasutbyggnad och liknande kan […]


 • Nya ledamöter i Andra AP-fondens styrelse

  Regeringen har utsett Torbjörn Dalin till ny ledamot i Andra AP-fondens styrelse och från den 1 augusti Ingrid Albinsson till vice ordförande. Ledamöter i styrelsen är därmed: Jan Roxendal (ordförande)Ingrid Albinsson (från 1 aug 2023)Hanse RingströmTorbjörn DalinÅsa Erba-StenhammarAgneta WallmarkRikard AnderssonMikael Bohman


 • WIN WIN Award – vinnare 2023

  Som partner till det globala hållbarhetspriset WIN WIN Gothenburg Sustainability Award kan vi nu meddela att mottagarna av 2023 års pris är Bellingcat och grundaren Eliot Higgins (WIN WIN Award) och Abbie Richards (WIN WIN Youth Award). Årets tema är Fighting Disinformation. WIN WIN Award Bellingcat har genom innovativa metoder skapat en ny generation av […]


 • Andra AP-fondens röstning på Swedbanks och SEB:s årsstämma

  Klimatfrågan har en potentiellt omfattande påverkan på kommande generationers levnadsförhållanden, och därmed på Andra AP-fondens avkastning och måluppfyllelse. Därför har den en särskild ställning för fonden. Fondens mål är att hela portföljen ska ligga i linje med Parisavtalet, det vill säga att portföljens utsläpp av växthusgaser ska minska i en takt som kan begränsa den […]


 • Jenny Gustafsson rekryterad som chef för AP-fondernas etikråd

  Jenny Gustafsson har utnämnts till ny chef för AP-fondernas etikråd. Jenny kommer närmast från AMF och ska leda arbetet med att stärka Etikrådet ytterligare och bidra både till värdeskapande för inkomstpensionssystemet och en hållbar samhällsutveckling. Rekryteringen är ett led i utvecklingen av Etikrådet. Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden har rekryterat Jenny Gustafsson till rollen […]


 • Andra AP-fondens svar på “Öppet brev gällande etik och hållbarhet kopplat Andra AP-fondens investeringar”

  Läs Andra AP-fondens svar på “Öppet brev gällande etik och hållbarhet kopplat Andra AP-fondens investeringar.


 • AP-fondernas etikråds påverkan viktig för att resultat uppnås när hållbarhet är i fokus

  AP-fondernas etikråd (Etikrådet) summerar ett mycket aktivt 2022 då drygt 3200 bolag genomlystes för eventuella kränkningar och incidenter. Ett framgångsrikt projekt som avslutades under 2022 rör barnarbete i kakaobranschen. Ytterligare 16 nya dialoger har påbörjats. Åtta proaktiva projekt drivs med fokus på mänskliga rättigheter, klimat och bolagsstyrning och 86 reaktiva bolagsdialoger pågår för att åtgärda […]


 • AP2 värd för ICGN 2023 Stockholm Conference

  Den 7-8 mars kommer AP2 att vara värd för ICGN 2023 Stockholm Conference. Ändamålsenlig hållbarhetsrapportering och globala standarder för hållbarhetsrapportering blir mer och mer efterfrågade. Konferensen kommer därför att samla olika beslutsfattare och viktiga branschaktörer för att förmedla nyheter och uppdateringar. Ämnen som kommer att behandlas kommer bland annat att vara den särskilda nordiska modellen […]


 • AP2 vinner två priser för minskning av CO2

  I går kväll fick AP2 ta emot två priser vid en gala som gick av stapeln vid London Stock Exchange. Det var SFDR Asset Owner Award (tidigare RI Award) som delades ut och AP2 vann båda de kategorier som vi blivit nominerade i, Decarbonization (CO2) Award samt Carbon Footprint (CO2/AUM) Reduction Award. AP2 är naturligtvis […]


 • Vinnarna av AP2:s uppsatspris 2022

  I år tilldelas AP2:s pris inom finans och hållbarhet uppsatsen ”Parametric portfolio policies with ESG – There is no cost” skriven av Raihan Hasan och Otilia Esping. Motiveringen lyder: Uppsatsen tar sig an en viktig aktuell fråga – hur hållbarhetsegenskaper påverkar en portföljs avkastning – med ett ambitiöst ekonometriskt angreppssätt. Författarna visar prov på god ekonomisk förståelse i kombination med hög […]


 • AP2 bidrar i EU:s Högnivåexpertgrupp

  AP2 är glada över att bidra som medlem i HLEG – Ökad hållbar finansiering i låg- och medelinkomstländer. Gruppens uppgift är att under de kommande nio månaderna fastställa hur kommissionen genom en Team Europe-strategi kan uppmuntra privata finansiärer att bidra till de massiva investeringar som krävs för att åtgärda de mest akuta globala utmaningarna och […]


 • WIN WIN Award – vinnare 2022

  Som partner till det globala hållbarhetspriset WIN WIN Gothenburg Sustainability Award kan vi nu meddela att mottagarna av 2022 års pris är Gårdsfisk (WIN WIN Award) och forskaren Sara Gutierrez Plata (WIN WIN Youth Award). WIN WIN Award Gårdsfisk bedriver landbaserad fiskuppfödning med visionen att producera världens mest hållbara fisk. Genom att odla nya arter […]


 • Net Zero Asset Owners Commitment

  I februari förra året undertecknade AP2 ”Net Zero Asset Owners Commitment”, som tagits fram av Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC). Initiativet är globalt och innebär bland annat för AP2 10 konkreta punkter för att uppfylla åtagandet, vars främsta uppgift är att stötta nettonoll initiativet. Ett av de tio åtaganden innebär att AP2 ska rapportera mål och […]


 • Regeringens utvärdering av AP-fonderna

  AP-fonderna har under 2021 fortsatt att bidra positivt till den långsiktiga finansieringen av det allmänna pensionssystemet samt har uppfyllt målet om att förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande den 30 maj samtidigt som regeringen överlämnat sin årliga utvärdering av AP-fonderna. I pressmeddelandet kan man även läsa att AP-fonderna under […]


 • Andra AP-fonden fortsätter att investera i omställningen 

  Andra AP-fonden har under årets första månader fortsatt att investera i klimatomställningen genom bland annat gröna obligationer och bioenergi. Fonden har också tagit fram kriterier för att klassificera skog som klimatinvestering. Under denna vecka äger FN-mötet, Stockholm+50, rum. Det firas till minne av att det är 50 år sedan FN, i Stockholm, höll sin första […]


 • Nya ledamöter i Andra AP-fondens styrelse

  Regeringen har utsett Mikael Bohman och Rikard Andersson till nya ledamöter i Andra AP-fondens styrelse. Mikael Bohman är sedan 2005 VD för Sparbanken Västra Mälardalen och har lång erfarenhet från olika chefsbefattningar samt styrelsearbete. Rikard Andersson har mer än 20 års erfarenhet inom kapitalförvaltning, bland annat som Head of Equities på SEB Investment Management.


 • Etikrådet ökar transparensen om dialogerna ytterligare

  AP-fondernas etikråd (Etikrådet) summerar ett mycket aktivt 2021 och ökar transparensen ytterligare. I årsrapporten presenteras en öppnare redovisning av påverkansdialogerna och vilka delmål som uppnåtts. Åtta förebyggande projekt har bedrivits för förbättrad hållbarhet inom svåra och utsatta branscher och 85 reaktiva bolagsdialoger har bedrivits för att bolagen ska åtgärda allvarliga incidenter och förebygga framtida incidenter. […]


 • Vinnarna av AP2:s uppsatspris 2021

  I år tilldelas AP2:s pris inom finans och hållbarhet uppsatsen ”The impact of ESG during COVID-19 – A quantitative study targeting ESG and stock returns on the Swedish stock market during COVID-19” skriven av Adem Göker och Johannes Sköld. Motiveringen lyder: Det är en välarbetad uppsats som studerar ett aktuellt ämne. Uppsatsen har en stark […]


 • AP2 söker Kapitalförvaltningschef

  Kapitalförvaltningschefen (Chief Investment Officer) har det övergripande ansvaret för att fondens kapitalförvaltning bedrivs och utvecklas på ett framgångsrikt, hållbart, effektivt och professionellt sätt i enlighet med uppdraget från riksdag, styrelse och VD. Förvaltningen omfattar de flesta tillgängliga tillgångsslag och ett flertal olika förvaltningsmodeller. Förutom att leda förvaltningsorganisationen är förvaltningschefen också medlem i fondens ledningsgrupp. Läs […]


 • Paris Aligned Investment Initiative godkänd som ett Race to Zero-initiativ

  I februari 2021 undertecknade AP2 IIGCC:s Paris Aligned Investment Initiative: Net Zero Asset Owners Commitment. IIGCC:s Paris Aligned Investments Initiative nu är ackrediterat av FN:s klimatkonvention som ett Race to Zero-initiativ. Detta är en global kampanj som mobiliserar en koalition av ledande netto-nollinitiativ med målet att få fart på övergången till en koldioxidfri ekonomi före […]


 • AP2 har skrivit under The Investor Agenda 2021

  AP2 har undertecknat The Investor Agenda 2021 och uppmanar alla regeringar att öka sin klimatpolitiska ambition med #COP26 i november. Läs The Investor Agendas pressrelease.


 • AP-fondsgemensamt bolag investerar 400 miljoner USD i Northvolt

  Det AP-fondsägda (AP1, AP2, AP3, AP4) bolaget, 4 to 1 Investments KB, investerar 400 miljoner USD i Northvolt genom att delta i en nyemission som tillför bolaget totalt 2,75 miljarder USD. Northvolt planerar för en europeisk storskalig tillverkning av litiumjonbatterier för elbilar och har bland annat ingått partnerskap med Volkswagen, BMW och Scania. Nyemissionen möjliggör […]


 • Med anledning av artiklar i Dagens Nyheter om fondens investeringar i riskkapitalbolaget Francisco Partners, publicerade i maj/juni 2021

  Andra AP-fonden integrerar hållbarhet i investeringsprocessen för riskkapital och har under lång tid arbetat aktivt för att bredda kunskapen och driva utveckling inom ett flertal områden.   Vi ser naturligtvis väldigt allvarligt på de uppgifter som framförs i artiklarna i Dagens Nyheter om vår investering i riskkapitalbolaget Francisco Partners och har en dialog med bolaget. Vi är investerade i en av deras fonder […]


 • Ny ledamot i Andra AP-fondens styrelse

  Regeringen har utsett Agneta Wallmark till ny ledamot i Andra AP-fondens styrelse. Läs regeringens pressmeddelande.


 • WIN WIN Award – vinnare 2021

  Som stolt partner till det globala hållbarhetspriset WIN WINGothenburg Sustainability Award kan vi nu meddela att mottagaren av 2021 års pris är Jóhannes Stefánsson från Island. Jóhannes är visselblåsaren bakom avslöjandet av ’Fishrot Files’, en omfattandekorruptionsskandal med rötter på Island och i Namibia. 2016 lämnade Stefánsson sinledande position för det isländska fiskeföretaget Samherjis verksamhet i […]


 • AP-fondernas etikråds samverkan ger resultat

  AP-fondernas etikråds årsrapport 2020: Etikrådet ser tydliga resultat av samverkan för påverkansprocesser. Under 2020 har teknikbolagens integritetsfrågor och påverkan på klimatomställningen stått högt på agendan. Det visar sig tydligt att samverkan är avgörande för att uppnå effekt i viktiga frågor som kräver utveckling och förändring. AP-fondernas etikråd (Etikrådet) har sedan 2007 påverkat globala portföljbolag att […]


 • Med anledning av Dagens Nyheters ledarartikel publicerad den 17 december

  Andra AP-fonden tycker att det är positivt att DN så tydligt har valt att lyfta fram klimatfrågorna, som ju är vår tids ödesfråga och där de långsiktiga lösningarna finns på så många plan. Det är mot den bakgrunden som vi med bestörtning läser dagens Ledare i Dagens Nyheter. DN skriver ”Med medial granskning kan omställningsarbetet […]


 • AP-fondernas etikråd ställer krav på tech-sektorn kring mänskliga rättigheter

  AP-fondernas etikråd (Etikrådet) ställer krav på de stora tech-bolagen att styrka sitt arbete kring mänskliga rättigheter och att följa FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Etikrådet har varit drivande i att ta fram förväntningar på tech-bolagen och har inlett dialog med bolagen i samverkan med en större grupp internationella investerare. Läs hela pressreleasen på Etikrådets […]


 • Andra AP-fonden tillämpar EU:s ramverk och slutar investera i fossilbolag

  Andra AP-fonden är en av norra Europas största pensionsfonder och förvaltar drygt 360 miljarder kronor. Vårt uppdrag är att vara till maximal nytta för pensionssystemet – och att vara det på ett ansvarsfullt sätt. Därför har vi nu tagit nästa steg i vårt hållbarhetsarbete. Vi avinvesterar bolag som har intäkter från försäljning av fossila bränslen […]


 • AP2 ingår i PRI Leaders’ Group 2020

  AP2 är stolta över att ingå i PRI Leaders´Group 2020 och vara erkänd för det arbete med hållbarhet som fonden har gjort med avseende på årets tema, klimatrapportering. AP2 är en av 36 investerare som får utmärkelsen och en av två från Sverige (AP2 och Swedfund). PRI Leaders´ Group Med Leaders ‘Group visar PRI signatärer som ligger i framkant av ansvarsfulla investeringar och lyfter fram trender i vad dessa ledande signatärer gör. Signatärernas rapporteringssvar och bedömningsdata […]


 • Handelsuppsats får pris av Andra AP-fonden

  Ellen Österlund och Julia Bjerkesjö Dahlberg har tilldelats Andra AP-fondens pris inom finans och hållbarhet 2020 för uppsatsen ”Kan nudging främja hållbara premiepensionsplaceringar?” Genom en ekonometrisk studie på ett dataunderlag som författarna själva samlat in via en enkät illustrerar uppsatsen hur nudging kan verka för att främja hållbara placeringar hos individer som väljer fonder för […]


 • Andra AP-fonden investerar i den första gröna svenska statsobligationen

  Andra AP-fonden investerade i den gröna obligation som Riksgälden emitterade den 1 september. Andra AP-fondens tilldelning i emissionen blev 340 miljoner kronor. Andra AP-fonden har i mer än tio år investerat i gröna obligationer som ett sätt att bidra till en hållbar utveckling, samtidigt som en god avkastning genereras åt pensionssystemet. Det totala innehavet av gröna […]


 • Ny ledamot i Andra AP-fondens styrelse

  Regeringen har utsett Åsa Erba-Stenhammar till ny ledamot i Andra AP-fondens styrelse. Läs regeringens pressmeddelande.


 • Vinnaren av WIN WIN Gothenburg Sustainability Award är IPBES

  Under temat ”biologisk mångfald” tilldelas 2020 års WIN WIN Award den internationella panelen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES. IPBES är en mellanstatlig och FN-kopplad panel som grundades 2012 ochjämförbar med Klimatpanelen (IPCC), men med fokus på biologisk mångfald och ekosystem. IPBES huvudsakliga uppdrag är att sammanställa kunskap om tillståndet för världens ekosystem och arter […]


 • Andra AP-fonden investerar i social obligation till stöd för global pandemisjukvård

  Andra AP-fonden har investerat 17 miljoner USD i en social obligation emitterad av International Finance Corporation (IFC), som är en del av Världsbanken. Obligationen, som uppgick till 1 miljard USD, är en del av IFC:s ursprungliga åtagande om att avsätta 12 miljarder USD i omedelbart stöd för att hjälpa länder att hantera de hälsomässiga och […]


 • Handelsuppsats får pris av Andra AP-fonden

  Isak Eliasson och Karl Ehrensky har tilldelats Andra AP-fondens pris inom finans och hållbarhet 2019 för sin uppsats ”Gröna obligationer och det verkliga bidraget till hållbar utveckling” Uppsatsen är en kvalitativ studie om hur finansiering med gröna obligationer påverkar hållbarhetsarbetet i svenska fastighetsbolag. Studien finner att en grön obligationsemission tenderar att stärka ett företags hållbarhetsarbete bland […]


 • Andra AP-fonden deltar i Kommission mot slaveri och människohandel

  AP2 har deltagit i finanssektorns kommission “Finance Against Slavery and Trafficking (FAST)​” som i förra veckan, inför FN:s generalförsamling i New York, presenterade sin slutrapport – Unlocking Potential: A Blueprint for Mobilizing Finance Against Slavery and Trafficking. FAST syftar till att avhjälpa slaveri, människohandel, tvångsarbete och barnarbete i enlighet med mål 8.7 i FN: s […]


 • AP-fonderna samlade banker, tillsynsmyndigheter m.fl. i kampen mot penningtvätt och ekonomisk brottslighet

  På temat ekonomisk brottslighet och penningtvätt samlade AP-fonderna och Etikrådet de fyra storbankernas VD:ar, Finansinspektionen, Riksgälden, Ekobrottsmyndigheten samt Transparancy International Sverige till ett seminarium. Antalet penningtvättsbrott ökar kraftigt samtidigt som alltfler misstänkta transaktioner rapporteras till myndigheter. Omfattande fall av penningtvätt har uppdagats i nordiska bankers filialer i Baltikum. Frågor som diskuterades på seminariet var: Hur […]


 • Andra AP-fonden ledande inom hållbarhet

  FN:s Principer för ansvarsfulla investeringar (PRI) har inkluderat AP2 i ”Leaders’ Group 2019”. I denna grupp ingår kapitalägare som PRI identifierat som ledande avseende val av externa förvaltare för noterade aktier och/eller riskkapital. AP2 får ett utnämnande inom båda kategorierna. Genom ”Leaders’ Group” vill PRI visa upp bra ledarskap och höja standarderna för ansvarsfulla investeringar bland […]


 • Pristagare av 2019 WIN WIN Gothenburg Sustainability Award utsedd

  Fransmannen Arash Derambarsh utsedd till årets mottagre av WIN WIN Gothenburg Sustainability Award utsedd. Juryn motivering: Arash Derambarschs idéer, initiativ och idoga arbete för att minska matsvinnet har resulterat i en lagändring i Frankrike som förbjuder franska matbutiker och restauranger att slänga eller förstöra mat som inte går att sälja. Lagen tvingar dem istället till […]


 • Ny ledamot i Andra AP-fondens styrelse

  Regeringen har utsett Lin Lerpold till ny ledamot samt vice ordförande i Andra AP-fondens styrelse. Läs regeringens pressmeddelande.


 • AP-fondernas Etikråd driver översyn av standard för avfallsdammar

  Engelska kyrkans pensionsfond och AP-fondernas etikråd kommer att företräda investerare genom branschorganisationen PRI (Principles for Responsible Investment) i ett gemensamt initiativ med ICMM (International Council on Mining & Metals) och FN (UN Environment Programme) med målet att skapa en internationell standard för avfallsdammar vid gruvor. Detta arbete är en del av det övergripande engagemang som […]


 • AP-fondernas etikråd rekommenderar exkludering av bolaget Vale S.A

  Det brasilianska gruvbolaget Vale S.A har på kort tid varit involverat i två omfattande olyckor där bolagets avfallsdammar i Minas Gerais i Brasilien brustit, vilket resulterat i många omkomna och omfattande miljöpåverkan. AP-fondernas etikråd har tillsammans med andra investerare fört en omfattande dialog med Vale efter första olyckan vid Mariana, 2015. Fokus har i första […]


 • Klimatrapport 2018 enligt TCFD:s rekommendationer

  Andra AP-fonden publicerar idag sin andra klimatrapport i enlighet med Task force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) rekommendationer. I och med FN:s klimatpanels specialrapport om effekterna av en global uppvärmning av 1,5 grader C har det blivit än tydligare att det krävs en snabb och kraftfull omställning. AP2 har under 2018 fortsatt arbetet med att […]


 • AP-fonderna bakom initiativ för ett nytt oberoende säkerhetssystem för avfallsdammar

  Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna tar tillsammans med flera andra investerare initiativ för ett nytt oberoende säkerhetssystem för avfallsdammar efter olyckan i Brumadinho, Brasilien. AP1, AP2, AP3 och AP4 tillsammans med Engelska Kyrkan, nederländska APG och Robeco, New Zealand Super, Storbritanniens LGPS Central och amerikanska BMO Global Asset Management – som tillsammans förvaltar ett […]


 • Ny guide hjälper investerare med scenarioanalyser

  Leading investors publish guidance to help the sector step up efforts to act on climate risk through scenario analyses. TCFD recommendations highlights scenario analysis as a tool to identify climate-related risks and opportunities, and their potential financial implications. Dedicated investor-led guidance on scenario analysis published to help investors fill the ‘scenario gap’ and put TCFD […]


 • Handelsuppsats får pris av Andra AP-fonden

  Kalle Ernfjord och Maria Voigt har tilldelats Andra AP-fondens pris inom finans och hållbarhet 2018 för sin uppsats ”Ernfjord Voigt 2018 – CSR Disclosure and Earnings Management”. (PDF-dokument, 382 kB) Författarna har i sin uppsats studerat om bolag, som har hållbarhetsrapporter, är mer eller mindre benägna att använda redovisningstekniker för att presentera en för optimistisk bild av […]


 • Årets vinnare av Gothenburg Sustainability Award utsedd

  Kalundborg Symbiosis har utsetts​ till årets vinnare av WIN WIN Gothenburg Sustainability Award. Juryns motiveringI dagens moderna värld tar vi många industriframställda produkter för givna. Samtidigt är planetens resurser begränsade. För att vi ska kunna upprätthålla en hög materiell levnadsstandard måste industrins metoder bli resurseffektivare. Ett innovativt sätt att nå dit är genom industriell symbios. […]


 • Winning Climate Strategies

  I veckan kom Share Action/Asset Owner Dislosure Project med en rapport där de intervjuat 22 ledande kapitalägare för att se hur de hanterar möjligheter och risker vad gäller klimatförändringar, i syfte att skapa en guide över vad som är bästa praxis. I rapporten berättar Andra AP-fonden, som är en av de 22 intervjuade kapitalägarna, hur […]


 • Andra AP-fonden lanserar ny logotyp

  Andra AP-fonden har valt att ta fram en ny logotyp som tydligare visar namnet, är grafiskt mer lättanvänd och modern.


 • Andra AP-fondens hållbarhetsrapport får återigen utmärkelse på RI Reporting Awards 2018

  Andra AP-fondens hållbarhetsrapport har varit nominerad fyra år i rad för ”Best reporting by an Asset Owner, large funds” och för andra året fick fonden utmärkelsen ”Commended”. Andra AP-fondens Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport 2016. (PDF-dokument, 1,9 MB)


 • AP2 investerar i social obligation med fokus på jämställdhetsfrågor

  Andra AP-fonden har investerat i en social obligation utgiven av Världsbanken med inriktning mot jämställdhetsfrågor. Avsikten med obligationen är att öka kunskapen kring jämställdhetsfrågor generellt och arbeta för alla kvinnors och flickors rättigheter och därigenom gynna ekonomisk tillväxt, minska fattigdom och skapa förutsättningar för ett mer hållbart samhälle. Obligationen går i linje med FN:s 17 […]


 • Anders Strömblad ny ordförande för PRI:s Private Equity Advisory Committee

  Anders Strömblad, chef för extern förvaltning på Andra AP-fonden, har utsetts till ordförande för PRI:s Private Advisory Committee. Kommittén ger råd till PRI om strategi och arbete inom riskkapital. Läs mer på PRI:s hemsida.


 • Ökande stöd för TCFD

  Andra AP-fonden har tillsammans med ytterligare 236 organisationer officiellt ställt sig bakom Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Läs mer här.


 • Climate Action 100+

  Andra AP-fonden har skrivit under Climate Action 100+, ett femårigt, globalt samarbetsinitiativ. Initiativet är kopplat till Parisavtalet och syftar till att få bolag att kommunicera hur de tänker vara i linje med Parisavtalet och hur de planerar för att sänka sitt CO2-avtryck, allt i enlighet med TCFD (Task force on Climate related Financial Disclosure). Hittills […]


 • Med anledning av Greenpeace rapport ”Staten, kapitalet och oljan”

  Med anledning av Greenpeace rapport.pdf (PDF-dokument, 506 kB)


 • Andra AP-fondens VD får medalj

  Eva Halvarsson, Andra AP-fondens VD, fick den 20 oktober motta årets medalj Pro Studio et Scientia av Handelshögskolan i Göteborg för engagemang och vetenskap. Motiveringen lyder: För att under lång tid, med stort personligt engagemang, hög kompetens och tydliga ideal, ha bidragit till Handelshögskolans utveckling som en internationellt allt starkare akademi i nära samverkan med […]


 • Uppsats om gröna fonder får pris av Andra AP-fonden

  Andra AP-fondens pris inom finans och hållbarhet för 2017 har tilldelats Emil Andreasson och Mats Kronborg för deras uppsats “Performance Evaluation of European Green Mutual Funds: Is There an Economic Trade-Off?”. Pristagarna Mats Kronborg och Emil Andreasson med Andra AP-fondens hållbarhetsanalytiker Christina Olivecrona. (Foto: Daniel Karlsson, Handelshögskolan) Prisutdelningen hölls i år den 15 september i […]


 • AP2 stödjer TCFD:s rekommendationer

  AP2 stödjer rekommendationerna om klimatrelaterad information från ”Task Force on Climate-related Financial Disclosures” (TCFD) som publicerades den 29 juni. AP2 är mycket positiv till TCFD:s ramverk, eftersom det kommer att öka företagens transparens och förhoppningsvis ge investerare information som behövs för att bedöma bolags klimatrisker och möjligheter. Ramverket är också ett viktigt för AP2 då […]


 • Andra AP-fonden investerar i social obligation

  Andra AP-fonden har investerat i en social obligation utgiven av den holländska banken NWB. Obligationen är bankens första sociala obligation och är en så kallad ”Affordable Housing Bond”. Ambitionen med obligationen är att öka medvetenheten kring det nederländska bostadssystemet och bidra till att finansiera utlåningen till bostadshus och ta fram lösningar för billigare boenden för […]


 • Andra AP-fonden prisad för sin hållbarhetsrapport på RI Awards 2017

  Andra AP-fonden kom på delad andraplats för bästa hållbarhetsrapport på RI Award for Innovation & Industry Leadership: Asset Owners i London den 6 juni. Andra AP-fondens Hållbarhets- och ägarstyringsrapport 2016


 • AP2 i IIGCC:s styrelse

  Christina Olivecrona, hållbarhetsanalytiker på AP2, har på IIGCC:s (Institutional Investors Group on Climate Change) årsmöte blivit invald styrelsen. Pressrelease


 • Globala investerare, däribland Andra AP-fonden, uppmanar regeringar i G7 och G20 att leva upp till Parisavtalet

  Andra AP-fonden uppmanar, tillsammans med cirka 200 andra globala investerare, (som förvaltar mer än 15 biljoner USD i tillgångar) regeringar i G7 och G20 att leva upp till Parisavtalet, driva på ett snabbt genomförande och uttrycka sitt fortsatta stöd för detta arbete. De långsiktiga investerarna framhåller nödvändigheten i att arbeta för att den globala uppvärmningen […]


 • Andra AP-fondens Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport 2016 nominerad i RI Awards

  Andra AP-fondens Hållbarhets- och ägarstyrningsrapport har för tredje året i rad blivit nominerad i Responsible Investor Reporting Awards i kategorin bästa RI-rapport från stor fond (AUM >25 miljarder euro). Vinnaren kommer att utses i London den 6 juni. Länk till rapporten.


 • Al Gore och Johan Rockström på AP-fondernas Etikråds jubileumsseminarium om ansvarsfulla och hållbara investeringar

  AP-fondernas Etikråd firar 10 år 2017 och på måndagen arrangerades ett välbesökt seminarium på IVA i Stockholm med Al Gore och Johan Rockström som huvudtalare. Drygt 150 nyckelpersoner från näringsliv och finansindustri samt representanter från de politiska leden deltog. Temat för seminariet var ansvarsfulla och hållbara investeringar. Sedan starten 2007 har AP-fondernas Etikråd fokuserat på […]


 • Andra AP-fondens VD invald i styrelsen för PRI

  Eva Halvarsson, Andra AP-fondens VD, har blivit invald i styrelsen för de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar (PRI) som en av två nya investerarrepresentanter. Uppdraget kommer att sträcka sig över tre år från 1 januari 2017. ”Redan 2006 skrev Andra AP-fonden under PRI:s principer för ansvarfulla investeringar och vi har sedan dess arbetat med att […]


 • Utlysning AP2:s uppsatspris

  Utlysning av AP2:s uppsatspris inom finans och hållbarhet för 2017. Syftet med priset är att uppmuntra studenter att skriva uppsatser som kombinerar modeller/teorier inom finans med hållbarhet generellt eller någon specifik aspekt. Priset som är på 20.000 kr kan enbart gå till studenter vid Göteborgs Universitet. Mer information om priset finns här.


 • Andra AP-fonden uppmanar bolag att redogöra för sitt förhållningssätt gentemot FN:s hållbarhetsmål

  Genom Andra AP-fondens hållbarhetsarbete och de investeringar som vi gör bidrar fonden på olika sätt till FN:s mål för hållbar utveckling. I årsredovisningen för 2015 visade vi på några exempel på sådana investeringar. Andra AP-fonden har skickat ett brev till styrelseordföranden i flera svenska noterade bolag där vi uppmanar dem att redogöra för sitt förhållningssätt […]


 • Andra AP-fonden står bakom FN:s hållbarhetsmål

  I september 2015 antog FN:s 193 medlemsländer 17 globala hållbarhetsmål. Målen, som ska vara uppnådda 2030, syftar till att avskaffa fattigdom och skapa en hållbar värld. För att nå målen krävs att regeringar, civilsamhället och näringslivet arbetar tillsammans. Genom det hållbarhetsarbete och de investeringar som Andra AP-fonden gör bidrar fonden på olika sätt till FN:s […]