Andra AP-fonden redovisar varje halvår fondens ekonomiska utveckling i årsredovisningen respektive halvårsrapporten. I årsredovisningen ingår även en sammanfattning av fondens hållbarhetsrapportering.