Ola Alfredsson – ny i styrelsen

Ola Alfredsson, verkställande direktör för Kockums AB, har utsetts till ledamot i Andra AP-fondens styrelse.