Andra AP-fonden är en myndighet och lyder under lagen om offentlig upphandling. Fonden använder sig av upphandlingsverktyget Visma TendSign för upphandlingar.

Pågående upphandlingar