Välkommen till Andra AP-fondens sida med information om behandling av personuppgifter.

Andra AP-fonden (”AP2”) är måna om din integritet och att skydda de personuppgifter som vi behandlar om dig. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med Dataskyddsförordningen och annan personuppgiftslagstiftning. I det följande beskrivs hur vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter.

Identifiera dig med någon av personkategorierna nedan och läs om hur vi behandlar dina personuppgifter utifrån vald personkategori:

Med anledning av dina kontakter med oss på AP2 behandlar vi dina personuppgifter. För dig som är leverantör till oss behandlar vi dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i tabellen här nedanför.

För dig som är leverantör till oss behandlar vi dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i tabellen.

Med anledning av dina kontakter med oss på AP2 behandlar vi dina personuppgifter. För dig som är extern förvaltare behandlar vi dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i tabellen här nedanför.

För dig som är extern förvaltare behandlar vi dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i tabellen.

Med anledning av dina kontakter med oss på AP2 behandlar vi dina personuppgifter. För dig som är motpart i förhållande till oss behandlar vi dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i tabellen här nedanför.

För dig som är motpart i förhållande till oss behandlar vi dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i tabellen.

Med anledning av dina kontakter med oss på AP2 behandlar vi dina personuppgifter. För dig som tillhör kategorin “övriga” behandlar vi dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i tabellen här nedanför.

För dig som tillhör kategorin "övriga" behandlar vi dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i tabellen.

Varifrån hämtar vi personuppgifter?

Utöver de personuppgifter du själv lämnar till AP2 kan uppgifter även komma att samlas in från andra källor. De källor AP2 skulle kunna samla in personuppgifter ifrån anges nedan:
• Offentliga register
• Andra myndigheter
• Kredit- och upplysningsföretag

Profilering/automatiskt beslutsfattande

Profilering och automatiskt beslutsfattande används inte av AP2.

Vad händer om du inte lämnar ut dina personuppgifter?

AP2 samlar endast in personuppgifter direkt ifrån dig. Att du tillhandahåller de personuppgifter som anges ovan är nödvändigt för att AP2 ska kunna uppfylla de ändamål som anges ovan i relation till de olika typerna av personuppgifter. Det kan inte ske om uppgifterna som anges ovan, som samlats in från dig, inte lämnas.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som AP2 behandlar om dig. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och kan begära att personuppgifter raderas. Du har även rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära att behandlingen av personuppgifter begränsas.

Om du begär att AP2 ska begränsa eller radera dina personuppgifter kan det innebära att AP2 inte har möjlighet att fullfölja sina åtaganden gentemot dig. Du har även rätt att begära ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format i syfte att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig (så kallad dataportabilitet).

Om du är missnöjd med hur AP2 behandlar dina personuppgifter har kan du göra en anmälan hos Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för AP2:s personuppgiftsbehandling.

AP2 är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter. Om du har några frågor kring hur dina personuppgifter behandlas är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktuppgifter till AP2

Dataskyddsombud: Head of Compliance
E-post: dataskyddsombud@ap2.se
Telefon: +46 31 704 29 00
Adress:
Andra AP-fonden
Box 11155
404 24 Göteborg