Andra AP-fondens förmåga att attrahera nya medarbetare, behålla dem och bidra till deras utveckling är en förutsättning för att nå de långsiktiga målen. Fonden strävar efter att erbjuda en innovativ och stimulerande arbetsmiljö där medarbetarna har stort eget ansvar och känner delaktighet.

På Andra AP-fonden arbetar 68 personer – 66 procent män och 34 procent kvinnor.