Rörlig lön på Andra AP-fonden kan bara betalas ut om fonden visar ett positivt resultat. Den rörliga lönen kan uppgå till högst två månadslöner. Personer i fondledningen har ingen rörlig del, bara fast lön. Ersättningssystemet (Incitamentsprogrammet) ligger inom ramen för regeringens riktlinjer.

Läs mer om AP2:s Incitamentsprogram 2021