Eva Halvarson

Eva Halvarson

Verkställande direktör. Anställd sedan 2006. Övriga uppdrag: ledamot i Vasakronan AB, Kungliga Operan AB, UN-PRI, WIN WIN Gothenburg Sustainability Award, Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) samt FinansKompetens-Centrum. Född 1962.

Hans Fahlin

Hans Fahlin

Kapitalförvaltningschef. Anställd
sedan 2010. Övriga uppdrag:
ordförande i Centrum för Finans
(CFF) vid Handelshögskolan vid
Göteborgs universitet, styrelseledamot i STIM samt ordförande i The Institute of Quantitative Research Europe (INQUIRE). Född 1957.

Martin Jonasson

Martin Jonasson

Chefsjurist. Styrelsens sekreterare.
Anställd sedan 2001. Övriga uppdrag: ledamot i Stiftelsen De Blindas Vänner. Född 1964.

Ulrika Danielson

Ulrika Danielson

Chef för Kommunikation och
Ägarfrågor. Anställd sedan 2009.
Född 1965.

Henrik Westergård

Henrik Westergård

Chef för Risk och Avkastnings-analys. Anställd sedan 2012. Övriga uppdrag: styrelseledamot i Varbergs Sparbank. Född 1973.

Ola Eriksson

Ola Eriksson

Chef för Affärsstöd. Anställd sedan 2001. Född 1965.