Eva Halvarson

Eva Halvarson

Verkställande direktör. Anställd sedan 2006. Övriga uppdrag: styrelseledamot i Vasakronan AB, Advisory Board vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Misum samt FinansKompetensCentrum. Född 1962.

Erik Kleväng Callert

Kapitalförvaltningschef. Anställd sedan 2022. Född 1970.

.

Martin Jonasson

Martin Jonasson

Chefsjurist. Styrelsens sekreterare.
Anställd sedan 2001. Övriga uppdrag: ledamot i Stiftelsen De Blindas Vänner. Född 1964.

Ulrika Danielson

Ulrika Danielson

Chef för Kommunikation och
Ägarfrågor. Anställd sedan 2009.
Född 1965.

Henrik Westergård

Henrik Westergård

Chef för Risk och Avkastningsanalys. Anställd sedan 2012. Övriga uppdrag: styrelseledamot i Varbergs Sparbank. Född 1973.

Ola Eriksson

Ola Eriksson

Chef för Affärsstöd. Anställd sedan 2001. Född 1965.