Eva Halvarson

Eva Halvarson

Verkställande direktör. Anställd sedan 2006. Övriga uppdrag: styrelseledamot i Vasakronan AB, Advisory Board vid Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Misum samt FinansKompetensCentrum. Född 1962.

Erik Kleväng Callert

Kapitalförvaltningschef. Anställd sedan 2022. Född 1970.

.

Martin Jonasson

Chefsjurist. Styrelsens sekreterare.
Anställd sedan 2001. Övriga uppdrag: ledamot i Stiftelsen De Blindas Vänner. Född 1964.

Åsa Mossberg

Chef för Kommunikation och
Hållbarhet. Anställd sedan 2020.
Född 1969.

Henrik Westergård

Chef för Risk och Avkastningsanalys. Anställd sedan 2012. Övriga uppdrag: styrelseledamot i Varbergs Sparbank. Född 1973.

Ola Eriksson

Chef för Affärsstöd. Anställd sedan 2001. Född 1965.