Styrelseledamöterna utses av regeringen. Ledamöterna har utsetts på grundval av sin kompetens att främja fondförvaltningen.

Jan Roxendal

Jan Roxendal

Styrelseordförande sedan 2018, ledamot sedan 2017. Styrelseordförande i Catella AB och styrelseledamot i Magnolia Bostad AB. Född 1953.

Lin Lerpold

Lin Lerpold

Vice ordförande sedan 2019.
Ekonomie doktor. Docent i företags-ekonomi vid Handelshögskolan
i Stockholm. Styrelseledamot i
Handelshögskolan i Stockholm samt Stockholm School of Economics Institute for Research och Alliance for Research on Corporate Sustainability. Född 1964.

Christer Käck

Christer Käck

Ledamot sedan 2014. Civilekonom.
Egenföretagare. Styrelsemedlem
i Aktie-Ansvar AB och Garantum.
Ledamot i Kammarkollegiets Fond-delegation. Medlem i placeringsrådet för Journalistförbundet. Född 1953.

Johnny Capor

Johnny Capor

Ledamot sedan 2014. Egenföretagare. Ordförande i Örby Bostadsutveckling AB samt ledamot i APP Properties AB och Smålands fastighetsutveckling AB, m.fl. Född 1966.

Kristina Mårtensson

Kristina Mårtensson

Ledamot sedan 2015. Civilekonom.
Kanslichef för fackföreningen Kommunal. Född 1966.

Ole Settergren

Agneta Wallmark

Ledamot sedan 2021. Chef för Group Treasury på Telia Company. Född 1960.

Åsa Erba Stenhammar

Åsa Erba Stenhammar

Ledamot sedan 2020. Förhandlingschef Fackförbundet ST. Född 1972.

Martina Björkman Nyqvist

Martina Björkman Nyqvist

Ledamot sedan 2018. Ekonomie
doktor. Docent i nationalekonomi
vid Handelshögskolan i Stockholm.
Född 1974.

Hanse Ringström

Hanse Ringström

Ledamot sedan 2018. MBA och fil.
kand. Egenföretagare. Ordförande
i Katalysen & Partners AB. Styrelseledamot i Payer Tec AB, SEB Ukraina och Sweden China Trade Council, m.fl. Född 1948.