Styrelseledamöterna utses av regeringen. Ledamöterna har utsetts på grundval av sin kompetens att främja fondförvaltningen.

Jan Roxendal

Jan Roxendal

Styrelseordförande sedan 2018, ledamot sedan 2017. Styrelseledamot i Catella AB. Född 1953.

Lin Lerpold

Lin Lerpold

Vice ordförande sedan 2019.
Ekonomie doktor. Docent i företags-ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Styrelseledamot i
Handelshögskolan i Stockholm samt Stockholm School of Economics Institute for Research och Alliance for Research on Corporate Sustainability. Född 1964.

Mikael Bohman

Mikael Bohman

Ledamot sedan 2022. Marknadsekonom, DIHM. VD Sparbanken Västra Mälardalen. Styrelseordförande BAO, samt ett flertal styrelseuppdrag. Född 1965.

Rikard Andersson

Ledamot sedan 2022. Magisterexamen i företagsekonomi. Interimschef och konsult. Styrelseledamot i Navigera Fonder AB och Styrelseordförande i Legimeet AB.
Född 1972.

Kristina Mårtensson

Kristina Mårtensson

Ledamot sedan 2015. Civilekonom.
Kanslichef för fackföreningen Kommunal. Född 1966.

Ole Settergren

Agneta Wallmark

Ledamot sedan 2021. Jur. Kand. och Civilekonom. Chef för Group Treasury på Telia Company. Född 1960.

Åsa Erba Stenhammar

Åsa Erba Stenhammar

Ledamot sedan 2020. Förhandlingschef Fackförbundet ST. Född 1972.

Martina Björkman Nyqvist

Martina Björkman Nyqvist

Ledamot sedan 2018. Ekonomie
doktor. Professor i nationalekonomi
vid Handelshögskolan i Stockholm.
Född 1974.

Hanse Ringström

Hanse Ringström

Ledamot sedan 2018. Egenföretagare. Styrelseledamot i Payer Tec AB, SEB Ukraina och Sweden China Trade Council, m.fl. Född 1948.