Styrelseledamöterna utses av regeringen. Ledamöterna har utsetts på grundval av sin kompetens att främja fondförvaltningen.

Jan Roxendal

Jan Roxendal

Styrelseordförande sedan 2018, ledamot sedan 2017. Styrelseledamot i Catella AB. Född 1953.

Ingrid Albinsson

Ledamot sedan 1 augusti 2023. Vice ordförande.

Mikael Bohman

Mikael Bohman

Ledamot sedan 2022. Marknadsekonom, DIHM. VD på Sparbanken Västra Mälardalen. Styrelseordförande i BAO, samt har ett flertal styrelseuppdrag. Född 1965.

Rikard Andersson

Ledamot sedan 2022. Magisterexamen i företagsekonomi. Interimschef och konsult. Styrelseledamot i Navigera Fonder AB och styrelseordförande i Legimeet AB.
Född 1972.

Kristina Mårtensson

Torbjörn Dalin

Ledamot sedan 2023.

Ole Settergren

Agneta Wallmark

Ledamot sedan 2021. Jur. Kand. och Civilekonom. Chef för Group Treasury på Telia Company. Styrelseordförande i Telia Försäkring AB, styrelseledamot i Telias Pensionsstiftelse samt i Telia Lietuva. Född 1960.

Åsa Erba Stenhammar

Åsa Erba Stenhammar

Ledamot sedan 2020. Förhandlingschef Fackförbundet ST. Född 1972.

Hanse Ringström

Hanse Ringström

Ledamot sedan 2018. Egenföretagare. Styrelseledamot i SEB Ukraina, m.fl. Född 1948.